X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1392

آن عده شغنانی های نازنینِ من که فشار خون و غیرتِ اوغانی دارند از خواندنِ این خط خطک ها بپرهیزند.
های! شغنانی های نازنینِ من، ای اسماعیلیانِ دو آتشه، ای مومنانِ راهِ حق و ای سالکانِ برده ز زاهد، سبق. شما را به امامِ روشنفکر و رهبرِ دانش‌مندِ تان سوگند، اگر این دروغ ها را باور کنید یا به شایعه‌های انتخاباتی و بازی های کلماتی دل ببندید.
دو سه روز پیش، در میانِ جمعی از وطندارانِ به اصطلاح "چیزفهم"ِ مان بودم که از آسمان و ریسمان می بافتند و گپ آمد بر سر انتخابات پیشِ رو و این که عبدالله بهتر یا اشرف غنی؟
این "چیزفهمان!"، به شدت از اشرف غنی احمدزی "متفکر!!!" دفاع می کردند و می گفتند که اشرف غنی، در دانشگاه هم صنفیِ آغاخانِ چارم، امام ما بوده و این برای مردم ما که سال ها در انزوا بوده ایم، بختِ خوشی است.
خواستم دو سه گپک داشته باشم به تمامِ این خوش باورانِ شایعه پذیر و شایعه‌پراکن،
یکم: من نیز با شما موافق تر از موافقه ام که باید به کسی رای دهیم که در زمانِ ریاست جمهوری اش نفسی به راحت بکشیم و از آزادی عقیده، برخوردار باشیم.
دوم: من نیز از گروه های بنیادگرا، متعصب و تندرو، بیشتر از شما می ترسم؛ و از پیروزی مثلثِ جمعیت ـ حزب اسلامی ـ وحدت، نوعی هراس ناشناخته دارم، شاید می پندارم که این پیروزی عرصه را برای بسیاری از گروه ها تنگ خواهد کرد.
سوم: اما هراس من از اشرف غنی ـ دوستم ـ دانش، بسیار بیشتر و بیشتر و بیشتر است. اشرف غنی نشان داده است که فاشیست وحشت ناکی است و افکار تیره یی دارد در قبال فارسی زبان ها، و برایش اصلاً مهم نیست که شغنانی ها تاجیک اند یا گروهی مستقل.
چارم: شمایی که سنگِ مذهب بر سینه می کوبید، یاد تان باشد که آغاخان در مکتبِ له روزی درس خوانده و از دانشگاه هاروارد کارشناسی تاریخ اسلام دارد و بیشتر از آن نخواند. و اشرف غنی جانِ متفکر!؟ دانشگاه امریکایی بیروت خوانده و بعداً در رشتۀ انسان شناسی (انتروپولوژی) کارشناسی ارشد را از دانشگاه کولمبیا گرفته است.
در آن سال هایی که آغاخان در دانشگاه هاروارد درس می خواند اشرف غنی جان هنوز کودک یازده ساله یی بود و از عقب گوسپندانش در لوگر می دوید پس دلکِ تان کوه واری جمع باشد که آغاخان و اشرف غنیِ متفکر!!؟ هرگز بر روی نیم کت یک دانشگاه ننشسته اند.
پنجم: شما را به هرچه که می پرستید سوگند که نه به شایعه یی دل ببندید و نه شایعه یی را دهان به دهان نقل کنید و لطفاً لطفاً لطفاً اینقدر گوسپند نباشید، هم صنفی بودن هیچ دردی را دوا نمی کند و به جای بافتنِ این گونه مزخرفات بروید یک تصمیمِ عقلانی و درست گرفته و سهمی سودمند در انتخاباتِ پیش رو بگیرید و برای مردم خود کاری کنید کارستان.