X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1392

...!

بنیادگرایی، مسلمانِ مومن نمایی، خشکه مقدسی به قول هدایت جانماز از آب کشی و نوعی فاشیزم دینی این روزها باب شده که روز به روز بیشتر، گسترده تر و در عین حال خطرناک تر از پیش و به پیش تاخته روان است. مسلمان نما ها و برادرانِ غیرت‌مندی که آبشخور فکری شان ریشه در حزب تحریر، جمعیت اصلاح، وهابیت و گروه های شدیداً بنیادگرای دیگر دارد و خلق الله نیک می دانند که این گونه گروه ها مرکز اصلی شان در لندن است و این همه سنگِ کفارستیزی بر سینه کوبیدنِ شان، آب در هاون کوفتن و توده های عوام را فریفتن است.
دیشب یکی از دوستانم که استاد دانشگاه است و مضامین دینی را در دانشگاه درس می دهد از عروسی‌یی آمد و لب به شکایت گشود که این نادان ها از عروسی مجلس وعظ ساخته اند و ستیژی را که باید مطرب بنشیند و سرودی خوش بخواند، منبر گذاشته اند و به میدان داری دینی پرداخته و دین و دنیا هر دو را باخته.
امروز نبشته‌یی خواندنی از ثاقب عزیز خواندم اندرباب مجلس تعزیه و تغذیۀ بنیادگرایانه ساختن عروسی ها.
ایشان در مزار به این مشکل برخورده و آن دوستِ استادم در کابل.