X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1392


چندین رویدادِ خجسته روی بدهند در یک روز و تو در یکی هم حضور نداشته باشی و هیچ کاری هم از دستت بر نیاید.
- همه دوستان گرد هم آیند و برای احمدظاهر آن باربد قرنِ ما، جشن بگیرند و خیابانی را به نامِ نامی اش نام گذاری کنند و تو نباشی، تویی که احمدظاهر را تا مرز جنون و دیوانه‌گی دوست داری
- روز مادر باشد و نتوانی حتا یک تلفن بزنی به مادرت
- از فرمانده عصیان گر و قهرمان چه گوارا تجلیل به عمل آرند و تویی که سال ها ادعای هواداری اش را بر دوش می کشیدی نتوانی رفتن
- فرید دلداری با گروهی از یاران و دلداران به شمالی برود و جای تو خالی باشد در آن جمع
- صمیم از سه روز پیش برنامه ریزی کرده باشد برای روز جمعه و تو نتوانی به این جمع بپیوندی تا شادی هایت را ضرب و جمع کنی و اندوه ات را تقسیم
- امید فرخنده ترین روز عمرش را جشن بگیرد و پای در دایرۀ متاهلان گذارد و تو حتا نتوانی بگویی عروسی ات مبارک