X
تبلیغات
زولا
جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1391

بی‌چاره بت‌های من

دوازده سال پیش، دوازده رقم جان‌ور رفتند بامیان، و با دوازده تن مواد انفجار کننده، بت‌های بزرگ بامیان را به خاک یک‌سان کردند، نه تنها بت‌ها را بلکه یک عالم فرهنگ و تمدن را نیز.
دوازده بار مُردم و زنده شدم از خاطر این کار شان و دوازده هزار بار نفرین فرستادم.
دوازدهمین سال‌روز به خون و خاک نشستن سرخ‌بت و خنگ‌بت را به تمامی بوداییانِ جهان و به تمامی کسانی‌که بت را دوست دارند تسلیت می‌گویم.