X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1390

دیداری باخفته گان


برش سوم :

... آرامگاه قدیمی دیگری هم با گنبد کهنه و دروازه ی سنگی کوچکی  دارد که بر آن با خط سبز الله نوشته اند . یکبار دلم می آشوبد که بازش کنم و داخل شوم . ولی بیم دارم که این دروازه ی سنگی نلغزد و بیافتد پایین . اگراینطور شود این رسوایی را چه کسی پاسخ خواهد داد ؟  منصرف میشوم و فقط از درز در بداخل مینگرم . داخل تاریک و وهم انگیز مینماید . به بزرگی تخته سنگی که در را از آن ساخته اند متعجب میشوم . دری کوچک به  درازای حدودا یکمتر و بیست سانت و پهنای هفتاد سانتی است . شاید در حدود ده سانتی هم ضخامتش باشد . فکرمیکنم بسیار سنگین و پروزن باشد چگونه آنرا تراشیده اند و آورده اندش بدینجا  دستکم دویست کیلو وزن دارد عجب عجب ! عمر این بنا شاید به 150 سال برسد . والله اعلم بالغیب .

.... بالاخره رسیدم به آرامگاه علامه صلاح الدین سلجوقی ، بزرگمرد اندیشه ، فلسفه ، و سیاست روحش شادباد . نوشته های بالایی آرامگاه در حال محوشدن استند . و شاید هم تا چهار پنج سالی کاملن تابود شوند . که چنین مباد . علامه سلجوقی از بزرگمردان علم و عمل دوران پادشاهی محمدنادر و فرزندش محمد ظاهر بود علامه صلاح الدین سلجوقی فرزند سراج الدین مفتی  هروی در سال 1313 قمری در هرات بدنیا آمد و بعد از یک عمر فعالیت های فرهنگی و سیاسی برای مردمش در سال 1349 خورشیدی چشم از جهان بست . آرامگاهش در شهدای صالحین وضعیت چندان خوبی ندارد . و در حال فروپاشی است . خداکند که بازمانده گان شادروان و یا حکومت ناکارآمد ما توجهی در زمینه بکند ...


در نزدیکی آرامگاه علامه سلجوقی گور صوفی عبدالحق بیتاب ملک الشعرای دربار ظاهرشاهی و از مفاخرچیره دست زبان و ادب معاصر قرار دارد . که گنبد آن نقش و نگار های زیبایی داشته است . و قسمت های پایانی آن از بین رفته یا در حال از بین رفتن است . و اینطور بنظر میرسد که بعد از ساختنش دست هیچ آفریده ی بدان نرسیده است .

آرامگاه زیبای دیگری هم به سبک حافظیه ی شیراز ساخته شده است . گنبد و کاشی های ارزشمندش میتواند توجهی را بخود جلب کند . سنگ گورش را میخوانم . میرزا محمد شاه رئیس متوفی 1327 خورشیدی نمیدانم رئیس چه چیزی بوده . ؟ خدامیداند

آرامگاه محمد هاشم میوندوال نخست وزیز و وزیر زمان ظاهرشاه نیز یکی از خوار و خراب ترین مقابر شهدای صالحین است . مردیکه در سراسر عمرش طعم تلخ گرسنگی و فقر را نچشید . و همیشه چون شاهزاده گان میرفت و برمیگشت و تمام عمر را در گرو وطن و مردمش گداشت

باید حداقل به عنوان یک سیاستمدار و یک شهید برایش ادای احترام شود و مقبره اش اندکی بازسازی گردد ....

ادامه دارد